175
245
190
295
360
BẢNG GIÁ THUÊ GIÁO NÊM

hình ảnh giàn giáo nêm cho thuê tại kho tphcm

Chuyên cho thuê giàn giáo nêm công trình, hệ giàn giáo nêm chống sàn thao tác, quy cách giáo nêm và cách lắp đặt giàn giáo nêm. Tư vấn bóc tách bản vẽ giáo nêm và hỗ trợ lắp đặt giáo nêm an toàn khi sử dụng.

BẢNG BÁO GIÁ THUÊ GIÁO NÊM

BẢNG GIÁ THUÊ Thép vuông xà gồ

Công trình thuê giáo nêm hiện nay và những dự án HTP hiện tại cung cung thiết bị xây dựng.Chuyên cho thuê giàn giáo và sản xuất giàn giáo công trình

giá thuê hiện nay
280
420
840
140

Thuê thép hộp

Thuê xà gồ 5*10 1000mm

210

Thuê thép hộp

Thuê xà gồ 5*10 2000mm

420

Thuê thép hộp

Thuê xà gồ 5*10 3000mm

630

Thuê thép hộp

Thuê xà gồ 5*10 4000mm

840

Thuê thép hộp

Thuê xà gồ 5*10 6000mm

1.260