Tag Archives: bảng giá thuê giàn giáo nêm 2023

Bảng báo giá thuê giàn giáo nêm cây chống sắt 2023

giá cho thuê giàn giáo nêm

Bảng giá cho thuê giàn giáo nêm 2023 STT QUY CÁCH – SẢN PHẨM ĐVT SL THỜI GIAN THUÊ ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) THÀNH TIỀN (VNĐ) TRỌNG LƯỢNG (KG) 1 Chống đứng giáo nêm 3000mm 2ly Cây 1 1         365                   365            8.8 2 Chống đứng giáo nêm 2500mm 2ly Cây 1 1 […]

0902930243