giằng giáo nêm d42 0.95m 2ly

100

Chuyên cho thuê giàn giáo nêm :

  • Bảng giá thuê giằng giáo nêm d42 0.95m 2ly
  • Quy cách chiều dài 950mm
  • Xi mạ kẽm
  • Độ dày 2ly
0902930243