Cho thuê mâm giàn giáo

520

Cho thuê mâm giàn giáo :

  • Mâm kẽm 1.2ly – 1.4ly
  • Kích thước 360*1600
  • Có móc khóa và không có móc khóa

còn 5000 hàng

0902930243