Bulong nở m10 tắc kê nở đạn m10

1.850

Bulong nở m10 tắc kê nở đạn m10 :

  • Đường kính trong : 10
  • Đường kính ngoài : 12
  • Chiều dài ren : 15
  • Độ dài : 40
  • Lực phá hủy : < 24
0902930243