Bulong nở m12 tắc kê nở đạn m12

3.150

Bulong nở m12 tắc kê nở đạn m12 :

  • Đường kính trong : 12
  • Đường kính ngoài : 16
  • Chiều dài ren : 20
  • Độ dài : 50
  • Lực phá hủy : < 28.7
0902930243