Bulong nở m8 tắc kê nở đạn m8

1.150

Bulong nở m8 tắc kê nở đạn m8 :

  • Đường kính trong : 8
  • Đường kính ngoài : 10
  • Chiều dài ren : 14
  • Độ dài : 30
  • Lực phá hủy : < 11.7
0902930243