Bulong nở m6 tắc kê nở đạn m6

820

Bulong nở m6 tắc kê nở đạn m6 :

  • Tên sản phẩm : tắc kê nở đạn M6
  • Đường kính trong : 6
  • Đường kính ngoài : 8
  • Chiều dài ren : 10
  • Độ dài : 25
  • Lực phá hủy : < 7.38
0902930243